Enquête Dorpsbelang Velle

Verwerking enquête van 8/11/2022

  • De respons was groot naar enquête normen: 218 mensen die een antwoord gaven op 800 formulieren.  Het lijkt weinig maar is echt wel veel, bedankt!
  • De volledige enquêteresultaten kunnen we niet huis aan huis verdelen, dat zou teveel aan drukwerk vragen (15 blz.).  Je kan de samenvatting opvragen via onze website (in opbouw) en via mail.  Zie gegevens bovenaan.

In de tabel hieronder zijn de algemene resultaten opgenomen in procenten. 

           
   

Zeker niet

       

Zeker wel

vraag

 

0

1

2

3

4

5

1

Vind je als bewoner van Velle dat er aandacht is voor
specifieke groepen:
ouderen, minder mobiele mensen,
jeugd, kinderen, jongeren, nieuwe bewoners,…

7%

10%

24%

40%

9,50%

8%

2

Vind je als bewoner van Velle dat er kwalitatieve openbare
ruimte is (, speelplein, rustplekken, sportaccommodatie,
verfraaiing van het straatbeeld…)

7%

17%

29%

24,50%

15%

7%

3

Vind je als bewoner van Velle dat er geluidshinder is van
de E17.

14%

9%

4%

17%

17%

39%

4

Vind je als bewoner van Velle dat er voldoende
verkeersveiligheid is op Velle.

32%

20%

16%

18%

10%

4%

5

Vind je als bewoner van Velle dat er voldoende openbaar
vervoer is of gelijkaardig aanbod.

16%

17%

27%

17%

15%

7%

6

Vind je als bewoner van Velle dat er voldoende aanbod is
van basisgoederen en diensten op Velle.

19%

28%

25%

16%

5%

5%

Besluit

  • 3-4 Geluidshinder en verkeersveiligheid zijn zaken die de Vellenaar duidelijk als hinderlijk ervaren.  Fietspaden, snelheidsbeperking, parkeerproblemen, geluid, situatie in Eigenlo… worden veel vermeld.  Deze items moeten opgevolgd worden.
  • 1 Specifieke groepen is de mening vrij neutraal. O.a. vraag naar rustbankjes.
  • 2-5 Openbare ruimte en openbaar vervoer worden licht negatief beoordeeld. Te veel appartementen, vraag naar renovatie speeltuintje, opmerkingen over openbaar vervoer, vraag naar gemeenschapsruimte, hondenweide.
  • 6 Basisgoederen – diensten krijgen een negatieve beoordeling.  Vraag naar winkels, bancontact.

Met dank aan Myriam voor de verwerking.

Wat nu

  • We dringen aan op een overleg met het Gemeentebestuur op korte termijn om de resultaten te bespreken en te bekijken wat er kan verbeterd worden.

Volledig verslag: Download
Verwerking van de enquête: Download

Dorpsbelang Velle.