Verslag

Hier kan je de verslagen van de recente vergadering raadplegen.

Verslag vergadering

Vergadering Geroco

Verslag vergadering

Verslag vergadering met politie

Antwoord gemeente enquête

Verwerking enquête

Resultaten enquete

Verslag vergadering

Verslag geluidsmetingen

Verslag vergadering met politie